Onze missie en visie

Missie

De stichting Topvrouwen Limburg heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap, vrouwelijk management, vrouwelijke energie en vrouwelijke zakenemotie te stimuleren en te ontwikkelen.

Visie

De verkiezing is een eerbetoon aan de topvrouwen in Limburg die een waardevolle en opvallende bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, gemeenschap, overheid of wetenschap. Deze topvrouwen zijn zich bewust van hun vrouwelijke eigenschappen en wenden deze actief en bewust aan om hun doel te bereiken.
Traditioneel worden onder vrouwelijke eigenschappen onder meer multitasking, het onderhouden van relaties, intuïtief aanvoelen, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, teamwork en heldere communicatie verstaan.

Naast deze vrouwelijke eigenschappen is het nodig om ook eigenschappen in te zetten als lef, ambitie en rationaliteit om succes te hebben. De ‘Topvrouw Limburg 2018’ onderscheidt zich doordat zij het vermogen heeft al deze eigenschappen te combineren waardoor een inspirerende mix ontstaat die zorgt voor synergie die doeltreffend is in de zakenwereld.

Met de verkiezing van Topvrouw Limburg 2018 wil de stichting deze inspirerende topvrouwen in de schijnwerpers zetten. Het doel daarvan is drieledig:

  • Passend eerbetoon geven aan de genomineerde topvrouwen.
  • Juiste aandacht voor de waardevolle toevoegingen door topvrouwen.
  • Inspirerend voorbeeld zijn voor andere topvrouwen en hen stimuleren.

Topvrouwen in Limburg zullen zich aangesproken voelen en gestimuleerd worden om hun vrouwelijke energie aan te wenden in het zakenleven. Managers en eigenaren worden geïnspireerd om hun team te optimaliseren door het inzetten van topvrouwen en hun vrouwelijke eigenschappen.

Toekenning

De eretitel Topvrouw Limburg wordt in principe jaarlijks toegekend aan die topvrouw uit het Limburgse bedrijfsleven of organisatie die de volgende kwaliteiten en eigenschappen in zich heeft verenigd:

  • Visie
  • Leidinggevende capaciteiten
  • Uitdragen van haar vrouwelijke energie
  • Doeltreffendheid
  • Inspirerend en stimulerend voorbeeld
  • Innovatief denken
  • Doorzettingsvermogen

En daarnaast een persoonlijkheid is met een gevestigde reputatie, die zakelijke en maatschappelijke betrokkenheid uitdraagt.

Organisatie

De onderscheiding wordt tijdens een netwerkevenement in Limburg uitgereikt.
Op de avond presenteert Limburg zich als een eenheid, waarbij inspiratie en passie het uitgangspunt is en de topvrouw centraal staat.

© 2019 - Topvrouwen Limburg

Created by